image_pdfimage_print

Të gjitha informacionet dhe raportet lidhur me Zgjedhjet lokale të cilat do të mbahen me datë 15 tetor 2017, mund ti gjeni në banerin e posaçëm për Zgjedhjet 2017.

Agjencia inicoi procedurë për kundërvajtje ndaj TV Alfa

image_pdfimage_print

Shkup, 13.10.2017. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në bazë të raportit të  monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale 2017, te TV Alfa konstatoi emetim të materialeve me rezultate të hulumtimit të mednimit publik në lidhje me pjesmarrësit e procesit zgjedhor

Monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor në TV Alfa

image_pdfimage_print

Shkup, 13.10.2017. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele gjatë monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale 2017, te TV Alfa konstatoi emetim të materialeve me rezultate të hulumtimit të mednimit publik në lidhje me pjesmarrësit e procesit zgjedhor, pas skadimit të afatit të përcaktuar ligjor për këtë.

line


Accessibility

Accessibility